1

Marki

Analiza i przygotowanie rekordów do propagacji
2

Propagacja

Wybór i aktywacja modułów
w hubie propagacyjnym
3

Kontrahenci

Zwiększenie liczby pozyskanych leadów w modelu B2B / B2C
4

Konsumenci

Zwiększenie liczby pozyskanych leadów w modelu B2C / C2C

Zwiększamy widoczność marek online. Ekspresowo

Od 2019 budowaliśmy ekosystem +40 serwisów internetowych, Marka Cloud. W 2020 dodaliśmy do niego sieć reklam banerowych Baner Cloud, która posiada już +3000 spotów. W 2021 uruchomiliśmy system mailingowy Newsletter Tube, agregatory leadów oraz +60 spotabów. Tak powstał hub propagacyjny, Marka Express.

Polecane Top

Polecane Top

Serwis rekomendacyjny, który publikuje weryfikowane opinie. Bazuje na systemach Rankbot, Influentika i Testerka Online.
Marka Express

Marka Express

Dedykowany serwis ofertowy, nastawiony na dynamiczną propagację wybranych ofert
i marketing rekomendacyjny.
Produktika

Produktika

Serwis prezentuje i lokalizuje produkty. Mapy pozwalają na wyszukiwanie, promują oraz propagują oferty producentów.
Biuro Press

Biuro Press

Zautomatyzowane biuro prasowe online oferujące publikowanie komunikatów prasowych w mediach.
Marka News

Marka News

Serwis informacyjny, tworzący posty relinkujące na podstawie monitoringu stron uczestników. Treści są generowane przez AI.
Spotaber

Spotaber

Czy masz swój spotab? Projekt oferuje dedykowany landing page społecznościowy dla 5 mediów. Bezpłatnie! W 72 h.

Uzyskaj profesjonalne wsparcie dla swojej marki

Niskie koszty: 33 zł dziennie, 1000 zł miesięcznie, 12 000 zł na 12 miesięcy
Serwisy B2B, B2C: Polecane Top, Marka Express, Produktika, Marka News
Dedykowany agregator leadów Contentika (content marketing)
Propagacja w +20 mediach społecznościowych (repostowanie co 30 dni)
Natychmiastowe wyświetlanie ofert w +25 spotabach B2B lub B2C
Tematyczne tablice informacyjne agregujące posty nawet z 14 mediów
Raport WebCert zwiększający bezpieczeństwo Twojej witryny firmowej
Raport dotyczący Online Compliance, kluczowy dla pozyskiwania leadów
Połączenie Projektu z siecią Baner Cloud i ekosystemem Marka Cloud
Pakiet benefitów o wartości +9000 zł, umożliwiający wybór 3 serwisów z 10: Polecane Online, Kontrahent Link, Polskie Top, Konsument News, FMCG Link
Dedykowany landing page społecznościowy dla Twoich mediów (Spotaber)

Źródła pozyskiwania leadów w Projekcie *

1 %
Serwisy
1 %
Wyszukiwarki
1 %
Media
1 %
Agregatory

*  Dane szacunkowe, wyliczane na podstawie już zrealizowane projektów. Nie uwzględniają danych z sieci Baner Cloud, Marka Cloud, serwisu Contentika i aktywności użytkowników.

FAQ

Popularne pytania

Wynoszą one 12 000,00 zł netto, dotyczą okresu 12 miesięcy i zawierają opłaty dotyczące korzystania z wybranych serwisów sieci Marka Cloud. Wszystkie serwisy, np. Polecane Top, Marka Express, Produktika, Biuro Press, Marka News, Spotaber, mogą funkcjonować samodzielnie i posiadają swoje cenniki, które nie dotyczą uczestników Projektu, np. Pakiet ofertowy w serwisie Marka Express na 12 miesięcy kosztuje 3000,00 zł. Wartość dodatkowego pakietu benefitów, oferowanych uczestnikom Projektu, przekracza kwotę 9000,00 zł netto (3 serwisy sieci Marka Cloud z 10). 

W 2018 utworzyliśmy pierwszy spotab w Polsce, a w 2019 rozpoczęliśmy tworzenie sieci spotabów, która obecnie liczy ich już ponad 60 np. ISOtab, CertTab, BHPtab, LEXtab, LABtab. Popularność spotabów spowodowała, że zaczęliśmy spotaby tworzyć także dla klientów, aby ostatecznie zaoferować dedykowane tablice społecznościowe jako produkt B2B w serwisie Spotaber.Usługa, jaką w Projekcie Marka Express bezpłatnie oferujemy przez serwis Spotaber (Moduł T1) polega na utworzeniu własnego społecznościowego landing page w wybranej przez uczestnika domenie. Może on podpiąć do takiego spotabu nawet 14 własnych mediów społecznościowych: Facebooka, Twittera, YouTube, Instagrama itp. i prezentować swoje treści odbiorcom ze wszystkich źródeł. Ma to bardzo wiele zalet, gdyż dotyczy nie tylko nowych postów, ale też postów archiwalnych, a sam spotab jest pełnowartościowym serwisem, który linkuje do wielu źródeł i ofert danej firmy. Wraz ze spotabem dostarczana jest m.in. profesjonalna usługa SEO 7/365 i system aktualizacji, a sam spotab jest serwisem bezobsługowym, w 100% zautomatyzowanym.

W wariancie podstawowym nie wymaga go prawie wcale. Oczekujemy od uczestników wypełnienia 2. formularzy, w tym Formularza zgłoszeniowego (90 sekund) i kontynuowania aktywności online we własnych serwisach oraz mediach społecznościowych. Oczywiście, im ta aktywność natywna będzie większa, tym większa będzie aktywność propagacyjna. Możliwe jest także większe zaangażowanie uczestników i np. samodzilne publikowanie ofert (Marka Express), tekstów promocyjnych, notatek prasowych, wywiadów, prezentacji, mediów osadzonych lub angażowanie się w grupy dyskusyjne, ale te działania mają charakter fakultatywny.

Nie ma takiej potrzeby, gdyż Projekt Marka Express posiada swój własny Regulamin, a rejestracje na stronach docelowych serwisów (Polecane Top, Marka Express, Produktika, Biuro Press, Marka News, Spotaber) są zawsze realizowane automatycznie lub bezpośrednio przez Administratora Projektu.

Akceptacja Regulaminu nie zwalnia z konieczności akceptacji zasad, polityk lub regulaminów serwisów zewnętrznych, np. takich jak: Spotaber, WebCert.

Zgodnie z Regulaminem Projektu Marka Express odnowienie uczestnictwa w Projekcie powinno nastąpić (w celu zachowania ciągłości realizowanych działań) co najmniej na 7 dni przed zakończeniem danej edycji Projektu, czyli przed upływem 12 miesięcy. Samo odnowienie nie jest obligatoryjne. W przypadku braku odnowienia, uczestnictwo w Projekcie po prostu wygaśnie, a wszystkie aktywne usługi zostaną automatycznie wyłączone. Aby zapobiec ich nagłemu wyłączeniu, każdy uczestnik zostanie dwukrotnie powiadomiony o upływającym terminie, na 14 dni i następnie na 7 dni przed zakończeniem uczestnictwa w Projekcie. Nieodnowienie uczestnictwa skutkuje jedynie koniecznością ponownej rejestracji w Projekcie, ale może to być niemożliwe ze względy na ograniczoną pulę dostępnych miejsc, a koszty uczestnictwa mogą być większe.

Zapisy powyższe nie mają zastosowania jedynie w przypadku zgłoszeń dokonywanych z wykorzystaniem tzw. kodów VIO. W takich przypadkach, dla zachowania przywilejów, w tym gwarancji kosztów, odnowienie uczestnictwa ma charakter automatyczny (pkt 4.4. Regulaminu Projektu Marka Express), lecz odbywa się z zachowaniem wszelkich uprawnień rezygnacyjnych.

Serwis  Polecane Top bazuje na opiniach, które są tworzone przez system Influentika i system Testerka Online. W tym ostatnim przypadku możliwe jest także przesłanie produktu do oceny konsumenckiej. Źródłem danych jest także sieć rankingowa Ranking Cloud oraz jej system Rankbot. Taka budowa portalu i całego systemu rekomendacyjnego pozwala na spełnienie wszystkich wymagań prawnych, również tych przygotowywanych przez EU.  

Możliwe jest dodawanie nowych rekomendacji, ale serwis Polecane Top bazuje na już istniejących opiniach i na ich podstawie tworzony jest profil produktu, który jest polecany. Tym samym w serwisie nie ma produktów niepolecanych lub opinii negatywnych, gdyby takie miały miejsce, produkt po prostu przestałaby być widoczny w Polecane Top.

Dla każdego uczestnika Projektu Marka Express rezerwujemy co najmniej 10 banerów (w sieci Baner Cloud) o dowolnej treści, także reklamującej inne przedsięwzięcia lub marki uczestnika. Wszystkie banery uczestników są aktualizowane co 3 miesiące i są to banery stałe (nierotacyjne).

Contentika jest rozwinięciem agregatorów leadów, które stosowano w innych projektach propagacyjnych, a mianowicie agregatorów Oferty na email oraz Szkolenia na email. W odróżnieniu od nich jednak agregator Contentika jest ukierunkowany na konsumenta lub ewentualnie (w zależności od wyboru) na klienta biznesowego poszukującego dostawcy lub kontrahenta. Contentika także w ograniczonym stopniu, w odróżnieniu od ww. agregatorów leadów, korzysta z formularzy, bazuje głównie na kontencie i osadzaniu treści, linków oraz postów z mediów społecznościowych, a także popupach i banerach. 

Projekt ma budowę modułową, stąd oprócz serwisów które oferowane są wszystkim uczestnikom Projektu (Polecane Top, Marka Express, Produktika, Biuro Press, Marka News, Spotaber) każdy uczestnik może dodatkowo wybrać jeszcze 3 serwisy z 10 serwisów sieci Marka Cloud lub Biznes Cloud. Daje to możliwość większej personalizacji oferty propagacyjnej, gdyż dodatkowe moduły dotyczą branż lub popularnych tematów: #horeca #ekologia #bio #fmcg #catering #moda #uroda #zdrowie #żywność #suplementy #elektronika #bielizna #agd #rtv #turystyka #budownictwo #meble #motoryzacja #media #gry #sport #oprogramowanie #fitness.

Tablice społecznościowe, jak sama nazwa wskazuje, wyświetlają w jednym miejscu informacje z wielu źródeł społecznościowych, np. Facebooka, Twittera, YouTube, RSS, Instagrama, Pinteresta, SoundCloud. Jest to niezwykle atrakcyjny sposób dla wielu użytkowników na agregowanie informacji. Zamiast przeglądać np. pojedyncze fanpage’e można wszystkie posty, uporządkowane tematycznie zobaczyć od razu i w jednym miejscu. Posiadamy ponad 60 spotabów, takich jak np. BIZtab, ISOtab, LeanTab,  LEXtab, BHPtab, NewsTab, CertTab, WebTab, Spotab lub będących częścią innych serwisów. Co najmniej 25 z nich włączyliśmy do tego Projektu.

Popularność spotabów (jesteśmy ich prekursorem i liderem w Polsce) spowodowała, że do oferty Projektu wprowadziliśmy serwis Spotaber, który oferuje uczestnikom Projektu wyjątkową i bezpłatną usługę uruchomienia własnego firmowego lub tematycznego spotabu w ciągu 72 h.

Hub propagacyjny, w odróżnieniu od pojedynczej strony, to sieć wielu serwisów i narzędzi, połączonych w jeden mechanizm, którego zadaniem jest propagacja online. Projekt Marka Express jest hubem propagacyjnym. Składa się z kilku połączonych ze sobą narzędzi propagacyjnych B2B i B2C (spotaby, agregatory leadów) oraz kilku serwisów internetowych. Hub propagacyjny wyposażono w szereg rozwiązań kluczowych dla dynamicznej i szerokiej propagacji ofert, zintegrowano z siecią banerów Baner Cloud (+10 spotów banerowych dla każdego uczestnika), wyposażono w agregator leadów oraz +25 tematycznych tablic społecznościowych (spotabów).

Pomimo że Projekt ma swoje edycje, to ich terminy startowe nie są wiążące dla poszczególnych uczestników Projektu. Wynika to z faktu, że zgodnie z pkt. 2.2 Regulaminu, okres uczestnictwa jest liczony od dnia wymagalności danej płatności, więc np. na fakturze VAT będzie to pierwszy dzień po określonym w dokumencie „terminie płatności” (faktury są wystawiane w różnych terminach).

Tak, jest to możliwe i serwis Biuro Press umożliwia automatyczne przesyłanie postów nawet do 20 własnych mediów społecznościowych, w tym takich jak: LinkedIn, Xing, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Telegram, YouTube, Discord, a nawet publikowanie przez Webhooki. Oferta ta jednak dotyczy pakietów innych niż bezpłatnie oferowane w Projekcie Marka Express, gdyż są to pakiety typu premium o znaczącej wartości. W Projekcie obecnie oferujemy bezpłatnie pakiet Press START o wartości 1200 zł (rocznie), który oferuje publikowanie postów, w tym notatek prasowych w serwisie Biuro Press i ich automatyczną publikację w mediach serwisu: Facebook, Twitter, LinkedIn, Telegram (kanał informacyjny) oraz RSS i dalszą ich propagację przez sieć Biznes Cloud, Marka Cloud oraz serwis Biuro Prasowe Online.

Jeżeli uczestnik chciałby korzystać z pakietów premium w serwisie Biuro Press, może dokonać upgrade’u na specjalnych zasadach, które oferujemy wyłącznie uczestnikom Projektu Marka Express.

Raporty dotyczące realizacji Projektu Marka Express prezentujemy na dedykowanej stronie (dostępnej tylko dla uczestników po zalogowaniu się). Zawierają one dane dotyczące całego huba propagacyjnego w zakresie, w jakim jest to możliwe, gdyż części danych nie jesteśmy w stanie w hubie propagacyjnym zmierzyć. Jest to niezwykle proste jedynie w przypadku pojedynczej strony, ale w przypadku kilkunastu rozproszonych modułów propagacyjnych, ukierunkowanych zewnętrznie (na zwiększanie ruchu w witrynach uczestników) jest to bardzo trudne. Tak jest np. z ruchem bezpośrednim z mediów społecznościowych (kierowanym do witryn uczestników), z ruchem generowanym ze spotabów oraz ruchem z mediów osadzonych lub części banerów i formularzy (agregatory leadów).

10 miesięcy krok po kroku

Realizacja Projektu

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Dokonanie opłaty za uczestnictwo i wypełnienie formularza informacyjnego
Aktywowanie profilu firmy i pressbota w serwisie Marka News
Podpięcie mediów społecznościowych do 25. spotabów sieci Marka Cloud
Aktywowanie 10 banerów firmy w sieci Baner Cloud (rotacja co 3 miesiące)
Udostępnienie serwisu Polecane Top oraz formularza rekomendacyjnego
Uruchomienie dedykowanego społecznościowego landing page (spotab)
Moduł T1 w serwisie Spotaber, 14 własnych mediów, np. Facebook, YouTube
Dodanie oferty firmy do katalogu ofertowego Produktika (Moduł M10)
Gratis! Wywiad promocyjny w portalu liderów Lider Cafe
Dodanie w serwisie Marka Express 10 ofert i ich propagacja w mediach
Udostępnienie benefitów o wartości +9000 zł (3 z 10 serwisów B2B, B2C) Konsument News, FMCG Link, Polskie Top, Kontrahent Link, Newsletteria
Aktywowanie profilu firmy i pressbota w serwisie Biuro Press
Aktywowanie agregatora leadów Contentika (content marketing)
Udostępnienie pierwszego (po 5. miesiącach) raportu analitycznego
Gratis! Niespodzianka na zakończenie Projektu Marka Express
W ramach Projektu otrzymujesz

Pakiet korzyści

Agregator leadów
Contentika, nasz 3. agregator leadów będzie pozyskiwał leady poprzez marketing treści (content marketing) w sieci Marka Cloud i Biznes Cloud
Spotaby
Ponad 25 tablic społecznościowych (spotabów) będzie wyświetlało twoje posty publikowane przez ciebie w twoich mediach społecznościowych
Dedykowane serwisy
Serwisy Marka News, Marka Express będą publikowały twoje newsy i oferty. Contentika będzie agregować leady. Spotaber stworzy dedykowany spotab
Media społecznościowe
Co najmniej 20 mediów społecznościowych będzie publikowało twoje oferty, repostowało je co 30 dni, a cześć z nich będzie dodatkowo rekomendowana
Banery promocyjne
Otrzymasz co najmniej 10 banerów na 12 miesięcy w sieci Baner Cloud. Możesz je wykorzystać na dowolny cel promocyjny, także promocję marki
Pakiet benefitów
Otrzymasz benefity o wartości +9000 zł, m.in. bezpłatne pakiety w serwisach sieci Biznes Cloud (+100 serwisów B2B), Marka Cloud (+40 serwisów B2C)
Formularz zgłoszeniowy do I edycji Projektu Marka Express

Rejestracja w Projekcie

Rejestracja
+48

Online Compliance

Raport WebCert jest kluczowy dla
skutecznego pozyskiwania leadów

Tylko w roku 2023 w projekcie Marka Express oferujemy bezpłatnie raport WebCert
o wartości 1200 zł. Raport zawiera analizę zgodności prawnej witryny internetowej,
analizę wydajności propagacyjnej, zagrożeń internetowych i optymalizacji kosztów.

Projekt Marka Express